Afdrukken

In een vereniging gaat iedereen over het algemeen makkelijk met elkaar en met tegenstanders om. Evaring leert echter dat het soms toch even mis gaat.

Voor het bestuur van OBC is dit aanleiding geweest om een gedragscode op te stellen. Hierin staan een aantal huisregels zoals het bestuur vindt dat we met elkaar en anderen om moeten gaan.

Als je niet bij een training of wedstrijd aanwezig kunt zijn, meld je dan bij je trainer af.

Als je niet voor je zaalwachtrooster taak kunt, zorg dan zelf voor een vervanger. Belast niet een ander met het zoeken naar een vervanger. Probeer het eerst binnen je eigen team of ruil met een ander je zaalwachtbeurt. Meld dit op de dag zelf ook bij de zaalwachter.

Bedenk steeds dat als jij speelt er anderen voor jou klaar staan om de wedstrijd in goede banen te leiden. Van jou mag dit dan ook verwacht worden.

Zorg altijd dat je het correcte OBC tenue draagt. Een scheidsrechter kan hiervoor een boete aan de vereniging opleggen die je vervolgens zelf weer moet betalen.

Een scheidsrechter heeft altijd gelijk, vraag eventueel beleefd om uitleg maar geef geen commentaar. Je verpest alleen het plezier van een ander.

Beschouw een tegenstander als iemand die ook graag basketball speelt: provoceer of pest die dan ook niet.

Geef na afloop de tegenstanders altijd een hand ook al waren ze vervelend.

Laat geen rotzooi in de hal of kleedkamer achter.

Beschouw je teamgenoten als vrienden (vriendinnen) en behandel ze dan ook zo.

Pesten van medespelers en tegenstanders is uit den boze en zal dan ook door trainer of bestuur niet getolereerd worden.

Beperk je bij het kijken van een wedstrijd van een ander team tot aanmoedigen en laat de opmerking naar scheidsrechter en tegenstander achterwege. Hou het dus gezellig.

Ook bij uitwedstrijden, gedraag je correct, verniel niets en zorg dat je altijd als vrienden uit elkaar gaat. Ook al ben je teleurgesteld over een eventueel verlies.

Boetes die door de bond aan een speler van OBC worden opgelegd, moeten door de betrokken speler zelf betaald worden. Let op: bij een diskwalificerende fout is dit al snel honderd Euro.

Een trainer of bestuurslid mag je altijd over je gedrag aanspreken, doe daar dan ook iets mee. Bestuursleden zullen eventueel ook ouders of tegenstanders op hun gedrag aanspreken. Verder geldt altijd: als je vindt dat je zelf of een ander niet goed behandeld wordt dat je dat kunt bespreken met je trainer of een lid van het bestuur of technische commissie. Ze zullen altijd naar je luisteren en proberen er iets mee te doen.

Als het ergens toch mis gaat, probeer het niet te verbergen, kom er gewoon voor uit.

Het kan altijd wel eens mis gaan. Je bespaart het bestuur en jezelf een hoop ellende als dingen gewoon bespreekbaar zijn. Bij wangedrag zal het bestuur, indien nodig, gepaste maatregelen nemen.