Tijdens de herfstvakantie is de zaal gewoon open en kan er dus ook getraind worden!