Namens het bestuur wil ik langs deze weg alle vrijwilligers, trainers, leden en ouders van jeugdleden een fantastisch en sportief 2018 toewensen! Op naar succes en misschien zelfs het kampioenschap!!

Na een jaar waarin wij onder andere het 50 jarig bestaan van OBC hebben gevierd met onder andere de jubileumdag op 15 april en het jeugdkamp op 20 en 21 mei, ligt er weer een blanco jaar voor ons. Als bestuur gaan wij er weer alles aan doen om jullie en jullie kinderen met plezier te laten basketballen. Dat betekent dat er weer veel inzet wordt gevraagd van de Technische Commissie, het Wedstrijdsecretariaat, de Ledenadministratie, de Penningmeester, enzovoort. En natuurlijk van alle ouders en vrijwilligers die als trainer, oud-papier-ophaler of op een andere manier hun steentje bijdragen aan onze basketbalclub.

Ik zeg even met nadruk onze basketbalclub. Na een aantal jaren van “bestuur op afstand”, zijn wij als bestuur eind 2015 begonnen met meer zichtbaar te zijn. Aanwezig tijdens wedstrijddagen en diverse trainingen, overleg met trainers, het uitstippelen van een plan voor de toekomst, het organiseren van allerlei activiteiten, enzovoort. En werpt dat zijn vruchten af? Wij denken van wel. We zien een toestroom van (jonge) jeugdleden. En die zijn toch de basis van de latere senioren teams (ook al duurt dat nog een aantal jaar).

Veel van onze huidige vrijwilligers zijn naast vrijwilliger ook speler of speelster van één van de “oudere” teams. Samen met hen vormen wij een leuke maar smalle basis waarop OBC draait. Dit betekend dat in deze kleine groep soms beslissingen genomen moeten worden die ons allemaal raken. Denk aan het bepalen van het aantal trainingsuren per team en de hoogte van de contributie, maar ook het benoemen van nieuwe bestuursleden en het bespreken en goedkeuren van aanpassingen in de statuten. Deze zaken worden allemaal besproken en voorgelegd aan de leden tijdens de twee keer per jaar te houden Algemene Ledenvergadering. Alle leden en ouders van jeugdleden van OBC worden via onze secretaris per mail uitgenodigd.
Helaas valt het ons op dat het animo voor aanwezigheid tijdens deze vergaderingen steeds verder terugloopt. Aan de andere kant krijgen wij via-via steeds meer terugkoppeling over hoe zaken anders zouden moeten. Dat horen wij natuurlijk graag, goede ideeën zijn altijd welkom. OBC is tenslotte niet de basketbalclub van het bestuur, maar van ons allemaal.

Misschien heb je iets aan “De Goede Voornemens” hieronder:
- Heb je ideeën over hoe zaken beter of anders zouden moeten? Vertel het ons! Mail naar of spreek één van ons aan in de hal.
- Laat jouw stem horen tijdens de Algemene Ledenvergadering. De volgende vergadering staat al gepland, namelijk op 5 juni aanstaande. Dus blokkeer deze datum nu alvast in jouw agenda!
- Wil je iets voor OBC doen, maar wil je geen vaste (vrijwilligers) functie binnen OBC? Ook dat horen we graag. Er zijn altijd wel kortstondige projecten waar we jouw hulp goed bij kunnen gebruiken.
- En ben je of ken je iemand die ook zo’n mooi sponsorbord in De Ruivert wil hebben? Laat dat dan ook weten. Ook dit jaar willen we weer diverse activiteiten organiseren waarvoor extra inkomsten altijd welkom zijn.

Kortom, laten we van 2018 het jaar van Onze Basketbal Club maken! OBC, al 50 jaar onze club!

Peter de Ruiter
Voorzitter