Mededeling in verband met het in werking treden van de nieuwe AVG per 25 mei 2018.

Zoals jullie wellicht uit de diverse media hebben begrepen, treed per 25 mei 2018 de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking. Het in werking treden van deze AVG heeft onder andere gevolgen voor het verwerken van de gegevens van onze leden. Het gaat hier niet alleen om het verwerken van de persoonsgegevens, maar bijvoorbeeld ook om het plaatsen van beeldmateriaal op onze site en facebookpagina.

Langs deze weg willen wij jullie erop attenderen dat er tijdens trainingen, wedstrijden en andere bijeenkomsten, georganiseerd door Basketbalclub OBC, foto’s en/of video’s kunnen worden gemaakt waarop de leden van OBC en/of omstanders herkenbaar in beeld worden gebracht. Mocht je daar, zelf of namens jullie kind(eren), bezwaar tegen hebben, dan vragen wij je dit, vooraf of bij constatering, aan de fotograaf kenbaar te maken. Mochten er reeds foto’s en of video’s van jouw en/of jouw kinderen zijn gepubliceerd waartegen jij bezwaar hebt, of heb je andere vragen of opmerkingen met betrekking tot jouw persoonsgegevens of beeldmateriaal, dan vragen wij je vriendelijk contact op te nemen met de voorzitter van Basketbalclub OBC, bereikbaar via of .

Met sportieve groeten,
Namens het bestuur van OBC Oss
Peter de Ruiter
Voorzitter