Hier kun je de notulen van de ALV van 4 juni 2019 bekijken:

Notulen ALV juni 2019