Beste leden, jeugdleden, ouders/verzorgers, trainers en alle vrijwilligers van Basketbalclub OBC

Op vrijdag 29 mei 2020 stond het einde van het seizoen gepland. Helaas is voor jullie en voor ons op deze avond het seizoen niet afgesloten zoals wij dat graag hadden gezien. De reden waarom wij er geen groot feest van hebben gemaakt lijkt mij duidelijk.

Sommige enthousiaste trainers hebben inmiddels met hun team(s) buitentrainingen opgezet. Deze trainingen zijn niet door OBC maar door de desbetreffende trainers zelf opgezet. Goed initiatief wat in ieder geval het onderling contact tussen de jeugdleden op peil heeft gehouden. Heb je hier verder nog vragen over, meld je dan vooral bij de organiserende trainer(s).

Als bestuur hebben wij, ondanks de misschien in jullie ogen ‘radiostilte’, ook niet stil gezeten. Op de achtergrond is de Technische Commissie druk bezig met het samenstellen van de teams voor 2020-2021. En dat geeft ons hoop; zoals het er nu naar uitziet zullen we in het nieuwe seizoen gaan starten met in totaal 12 teams, een record ten opzichte van vorige jaren. Met name bij de jonge(re) jeugd (U10 – U12) zien wij een mooie groei.

Dit brengt echter ook wel uitdagingen met zich mee. Met zoveel teams hebben we natuurlijk minimaal zoveel trainers/coaches nodig. En laten we daar nu echt een gebrek aan hebben.

Ik doen dan ook namens de Technische Commissie en het bestuur een dringende oproep: Heb je als ouder of lid enige basketbalervaring/kennis en lijkt het je leuk om een team verder te brengen in de prachtige basketbalsport, meld je dan bij de TC. Zij kunnen op dit moment alle helpende handen goed gebruiken. Het zou toch jammer zijn als onze enthousiaste jeugd volgend seizoen niet kan starten??

Over starten gesproken; de trainingen voor het seizoen 2020-2021 staan nu gepland om te starten op 24 augustus 2020. Veel is natuurlijk afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het Corona virus. Mogen we vanaf 24 augustus weer met alle leden binnen gaan sporten of mag uitsluitend de jeugd onder 18 beginnen? Hoe zit het met het douchen na de trainingen? Wanneer zal de competitie gaan starten? En mag er publiek bij de wedstrijden aanwezig zijn? Veel vragen waar wij als bestuur op dit moment het antwoord niet op weten. Wij zullen hierin de adviezen en regels van de overheid, NOC*NSF en de NBB volgen. Zodra we meer weten en dit ook aan jullie kunnen vertellen, zullen we dat zeker melden. Houd daarom de komende maanden onze site en facebook pagina in de gaten.

En dan de contributie van het seizoen 2019-2020. Zoals eerder gemeld is er tot nu toe door omstandigheden slechts één maal contributie geïnd, terwijl OBC wel ¾ van de trainingen en wedstrijden heeft georganiseerd. Ik hoop dat jullie jezelf kunnen voorstellen dat we hiermee de kosten voor het afgelopen seizoen, ook al heeft dat maar zes maanden geduurd (september 2019 tot en met februari 2020) niet kunnen dekken. Onze penningmeester is op dit moment druk bezig alle zaken op een rijtje te zetten om in ieder geval de tweede contributieronde te gaan innen. Hoe we daarna met de derde en vierde ronde om zullen gaan, laat onze penningmeester zo snel mogelijk aan jullie weten.

Als laatste nog iets over de Algemene Ledenvergadering (ALV). Zoals jullie weten organiseren we twee maal per jaar ons ALV. Op dinsdag 9 juni zou het zomer ALV hebben plaatsgevonden, waarmee we normaal het seizoen ook afsluiten. Hoe vervelend ook hebben wij als bestuur besloten dit ALV niet door te laten gaan. Niet alleen omdat we hierbij onszelf niet aan de Corona voorschriften konden houden, maar ook omdat er nog zoveel onduidelijk is dat er eigenlijk niets te melden is.

We beloven jullie dat we aan het begin van het volgend seizoen alsnog een ALV zullen organiseren waarin we onder andere de begroting voor seizoen 2020-2021 zullen presenteren

Zo, een lang verhaal waarin wij als bestuur alles hebben aangegeven en verteld wat er nog te vertellen viel. Hopelijk kunnen we eind augustus gewoon met het nieuwe seizoen beginnen en kunnen we het oude ‘Corona’ seizoen achter ons laten.

Mochten jullie naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen hebben, of wil je jezelf aanmelden als of meer weten over de trainer/coach taken, laat dat dan vooral weten via

Namens het bestuur wens ik jullie allemaal een fijne vakantie en graag tot ziens.

Peter de Ruiter

Voorzitter