Wij vinden we het belangrijk dat alle Ossenaren meer gaan bewegen voor een gezond leven. Daarom zijn we vanaf 2020 partner van het Osse Sportakkoord. Als partner leveren we, samen met de ruim 60 andere lokale partners, een actieve bijdrage aan de uitvoeringsprogramma’s van het Osse Sportakkoord.

Het Sportakkoord bestaat uit vier ambities die ervoor moeten zorgen dat iedere Ossenaar meer gaat bewegen. De ambities richten zich op vitale sportaanbieders, een duurzame sportinfrastructuur, vaardig in bewegen en inclusief sporten en bewegen. Iedere ambitie bestaat uit concrete doelstellingen. In 2025 moeten de ambities gerealiseerd zijn. Met de samenwerkingspartners worden programma’s ontwikkeld om de ambities te realiseren.

Wil je meer weten over het Osse sportakkoord, kijk dan op www.sport-expertise-centrum.nl/project/osse-sportakkoord/.