Skip to main content

Aan alle leden, ouders/verzorgers van onze jeugdleden en vrijwilligers Beste basketballers en fans van OBC

Het seizoen 2022/2023 zit er op! Na enkele Corona jaren (we waren het alweer bijna vergeten) hebben we dit seizoen op een normale manier door kunnen spelen. En met drie kampioensteams en een aantal andere teams op de andere podiumplaatsen kunnen we spreken van een fantastisch seizoen!

Drie kampioensteams? Jazeker, ook onze meiden U16 zijn tijdens een heel erg spannende wedstrijd tijdens het Stars Of The South toernooi in Vlijmen tegen
Attacus echt kampioen geworden. Meiden en coaches Mark en Tarik; van harte gefeliciteerd met de winst op Attacus. Hard werken en (toch) doorzetten wordt
beloond!

Er staan nog twee belangrijke dingen op de agenda. Aanstaande vrijdag 9 juni wordt van 18u00 tot 19u30 voor de jonge jeugd (U8 – U10 -U12) een skills training georganiseerd, aansluitend gaat voor de andere teams het jaarlijkse husseltoernooi van start. Inschrijven is niet nodig, zorg dat je om 19u30 in De Ruivert bent.

Daarnaast organiseert het bestuur op donderdag 15 juni weer de Algemene Ledenvergadering. Wil je weten hoe we er (financieel) voor staan, wil je meepraten over het beleid of heb je andere inbreng? Je bent als lid of ouder/verzorger van één van onze jeugdleden van harte welkom in de kantine van De Ruivert. We starten om 19u30.

IK WORDT BENADERD DOOR EEN ANDERE CLUB. WAT NU??:

We horen het de laatste weken vaker; clubs uit de omgeving zijn op zoek naar aanvulling voor hun teams en benaderen spelers van OBC. Natuurlijk fantastisch voor deze leden dat er belangstelling vanuit (vaak grotere en hoger spelende) basketbalverenigingen. Als bestuur willen we deze leden ook zeker niet tegenhouden in de ontwikkeling en groei in de basketbalsport.

Er is echter wel een keerzijde van deze medaille. Bij OBC geven we veel om onze leden en proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden. Bij hoger spelende clubs gelden vaak andere regels. Geen tijd om te trainen? Geen speeltijd de volgende wedstrijd!. Toch niet het niveau? Jammer joh, zoek maar een andere club. Denk daarbij ook aan de impact die jouw eventuele vertrek heeft op de rest van jouw team. Nu gaat het misschien prima omdat jij de meeste scores, assists en rebounds hebt. Maar wat als je OBC gaat verlaten? Gaan jouw teamleden dan nog steeds met zoveel plezier de trainingen en wedstrijden in? En wat moet ik er voortaan allemaal voor laten als ik drie keer in de week ver van huis moet trainen en in het weekend wedstrijden in Groningen, Den Helder of de provincie Zeeland moet spelen?

Nogmaals, wij willen niemand tegenhouden in zijn of haar ontwikkeling, maar praat altijd met het bestuur als je door een andere club wordt benaderd. Dan weten wij ook waar we aan toe zijn en kunnen we er rekening mee houden.

GEZOCHT, WANTED, HELP….(herhaling)

Zoals al vaker aangegeven is OBC een club die draait op vrijwilligers. Denk dan aan het verzorgen van trainingen, het coachen tijdens wedstrijden, maar ook het verzorgen van trainingsmateriaal, het innen van de contributie en het ophalen van het oud papier. Namens het bestuur voor al deze vrijwilligers.

Zonder jullie hulp en ondersteuning hadden wij ook afgelopen seizoen niet zo’n leuk en leerzaam seizoen gehad. Dus enorm bedankt!

Helaas merken wij ook dat het aantal vrijwilligers op dit moment afneemt. Mensen stoppen om verschillende redenen met het ophalen van oud papier of stoppen omdat hun kind stopt met basketballen. Daarnaast blijven we een tekort houden aan trainers en coaches.

Op dit moment zijn wij (nog) op zoek naar:

Trainers: Zoals ook in de vorige nieuwsbrief al aangegeven is de TC (technische commissie) van OBC druk geweest met de voorbereiding voor het nieuwe basketbalseizoen. Het zoeken naar trainers en/of coaches voor in totaal 17 teams is bijna gelukt, maar er zijn nog een aantal vacatures. Onder andere voor de MU18 teams zoeken we een coach voor de uitwedstrijden en 1 x per week een training wil verzorgen. Ook voor de MU14 zoeken we nog eenzelfde coach (dus uitwedstrijden). Ben jij nu een enthousiaste ouder die toch iedere wedstrijd meegaat, laat dat weten aan de Technische Commissie (TC@OBCOSS.NL). ‘Ja, maar ik heb geen verstand van de regels’. Dat hoeft geen reden te zijn om het niet te doen. Je word sowieso vanuit de TC begeleid. Daarnaast zal er begin komend seizoen een Fast Break training door de NBB worden verzorgd, waarvan de kosten door OBC zullen worden betaald. Dus geef je op, het zou toch jammer zijn als deze teams zonder coach het seizoen in moeten…..

Oud-papier: Eén van de inkomstenbronnen van OBC is het ophalen van oud papier. Op dit moment bestaat de groep van lopers uit senior leden en ouders van jeugdleden van OBC. Helaas hebben ook hier enkele personen aangegeven te stoppen, waardoor deze groep naar 8 personen gaat. Dit terwijl de ideale groep zou bestaan uit 24 personen, zodat je (maar) één keer per jaar hoeft te lopen. Dus, ben je 18 jaar of ouder, heb je één of twee keer per jaar op zaterdagochtend van 08u30 tot 11u00 tijd en wil je deze kleine bijdrage aan het (financiële) resultaat leveren, geeft je dan op door een mail met jouw contactgegevens te sturen naar bestuur@obcoss.nl. Met één ouder of teamlid per team zijn we al een heel eind geholpen.

Bestuur: Zoals al eerder aangegeven zullen wij tijdens de algemene ledenvergadering van 15 juni afscheid nemen van Jesper, Wilma en Katja als bestuurslid. Dat is natuurlijk erg jammer, wij zullen ze echt wel gaan missen. Maar inmiddels is er ook een goed bericht binnengekomen. Jeroen Bos, vader van Luuk uit
de MU16, heeft zich aangemeld voor een bestuurspost en zal tijdens de Algemene Ledenvergadering worden voorgedragen als bestuurslid. Daarnaast zal ook Simone Langhout als afgevaardigde vanuit de TC worden voorgedragen als bestuurslid. Met deze twee leden zijn we als bestuur weer compleet.

Dat was hem dan weer voor de laatste nieuwsbrief van dit seizoen. Ik hoop jullie natuurlijk allemaal tijdens de afsluiting op vrijdag 9 juni te zien of anders tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 juni.

Heb je vragen aan het bestuur, stuur dan een berichtje naar bestuur@obcoss.nl. Overigens vind je alle contactgegevens ook op onze site onder de kop ‘Contact’.

O ja, voor ik het vergeet; op maandag 28 augustus starten we weer met de trainingen, zaterdag 16 september zullen de eerste wedstrijden weer gespeeld worden. Dus mocht je vrijdag of tijdens de Algemene Ledenvergadering niet aanwezig kunnen zijn, we zien je graag dan weer op de nieuwe vloer in De Ruivert.

Een fijne vakantie!

Peter de Ruiter
Voorzitter