Skip to main content

Beste OBC’ ers

Op donderdag 14 december wordt er weer een algemene ledenvergadering (ALV) gehouden. De bijeenkomst start om 19.30 uur in de kantine van sporthal De Ruivert.

Jullie zijn van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. Indien jullie nog een punt aan de agenda willen toevoegen, dan dit graag voor 30 november aangeven.

De definitieve agenda van deze bijeenkomst wordt in de 2e week van december verzonden.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur@obcoss.nl