Besluitvormingsprocedure Algemene Ledenvergadering

Voorstellen van leden

Indienen van voorstellen

 • Leden kunnen voor elke Algemene Vergadering voorstellen indienen.
 • Leden dienen voorstellen in bij het bestuur voor de in de uitnodiging gestelde datum.
 • Ingediende voorstellen zijn opvraagbaar bij de secretaris en worden ongeveer één (1) week voor de vergadering aan de leden (digitaal) toegestuurd.
 • Voor het indienen van een voorstel geldt een eenduidig format.

Format van voorstellen

 • Het voorstel wordt ingeleid door duidelijk te maken wat het probleem is, bij voorkeur wordt dit puntsgewijs gedaan.
 • Het voorstel bevat daarna één of meerdere oplossingen, bij voorkeur wordt dit puntsgewijs gedaan.
 • Het voorstel wordt afgesloten met de besluiten die door de Algemene Vergadering genomen moeten worden.

Behandelen van voorstellen ter vergadering

 • De indiener krijgt maximaal vijf (5) minuten om het voorstel toe te lichten.
 • De Algemene Vergadering krijgt de ruimte om met de indiener te discussiëren over het voorstel.
 • Het bestuur kan gebruik maken van de mogelijkheid om een positief of negatief voorafgaand aan de stemming te geven.
 • Door middel van handopsteking zal [voor, tegen, onthouden] worden gestemd op het voorstel.
 • De voorzitter zal uitsluitsel geven of het voorstel is aangenomen of verworpen