Skip to main content

De basketbalregels mini’s (U8, U10 en U12 teams) zijn wat soepeler en op sommige punten anders dan voor de U14 teams en hoger. Hieronder is informatie te vinden over deze regels:

Aanpassing spelregels Mini-basketball voor U8, U10 en U12
Tijdens de NBB bestuursvergadering van 26 augustus 2014 zijn de aanpassingen van de Miniregels voor  het seizoen 2014/2015 vastgesteld en aangenomen. De aanpassingen sluiten aan bij de Miniregels zoals deze op dit moment binnen de Nederlandse Basketball Bond gehanteerd worden, gebaseerd op de FIBA-uitgave Mini-basketball Rules 2005.