Aan alle leden, ouders/verzorgers van onze jeugdleden en vrijwilligers

Beste basketballers en fans van OBC

Alweer een nieuwsbrief van OBC? Ja, helaas wel. Want afgelopen vrijdag zijn er door de overheid nog strengere Corona maatregelen afgekondigd, die ons als basketbalclub ook raken. Maar daarnaast hebben we ook nog goed nieuws, namelijk de uitslag van de Rabo Club Support actie is binnen.

Verdergaande Corona maatregelen

IIn de vorige nieuwsbrief hadden wij als bestuur al aangegeven dat we blij waren dit seizoen te kunnen starten zonder verdere bijzondere maatregelen in te hoeven zetten. Helaas moesten we het vorig thuisweekend al maatregelen nemen, namelijk het toegang geven van personen van 18 jaar en ouder door het checken van de QR code. Daar was overigens wel wat verwarring over. Het bleek namelijk later dat vrijwilligers van OBC ook toegang kregen zonder QR code. Dit omdat volgens de wet deze vrijwilligers in dienst zijn van OBC en hen dus (nog) niet om een QR code gevraagd mocht worden. Gelukkig hebben alle spelers, vrijwilligers en bezoekers zich aan deze check gehouden en zijn er geen vervelende voorvallen geweest. Dank aan jullie daarvoor en aan de ouders van de MU18 die dit weekend de controle hebben uitgevoerd.

De maatregelen die vrijdag 12 november zijn afgekondigd gaan echter nog verder. Het is helaas de komende drie weken niet toegestaan als ouder/bezoeker de zaal te betreden. Dit geldt voor zowel de trainingen als de wedstrijden. Erg jammer, aangezien het voor een aantal teams de laatste wedstrijden nogal spannend gaat worden op welke plaats zij gaan eindigen. Elke support zou dus welkom zijn, maar is helaas niet meer toegestaan.

Wie heeft er vanaf nu wel toegang?

De toegang blijft wel mogelijk voor de spelers van OBC. Maar ook de vrijwilligers van OBC krijgen toegang voor de tijd dat hun taak duurt!. Wie zijn dat dan? Iedereen die bijvoorbeeld een zaalwachttaak heeft (dus ook ouders die tafelen bij de U10 en U12 teams), scheidsrechters (zowel van OBC als de bond) en trainers, assistent trainers en teammanagers. Let wel op dat je, mocht je één van de laatste functies hebben, ook zo in de basketbal-app vermeld moet staan. Controle is anders voor de vrijwilligers die aan de deur staan niet te doen.

Mocht je nog niet als assistent coach of teammanager in de app staan, regel dit dan zo snel mogelijk. Dan hoeven we volgend weekend geen discussie te voeren aan de deur.

Voor ouders die toch in de buurt willen blijven is de kantine gewoon geopend. Let wel, hier zul je ook gecontroleerd worden op een juiste QR code! Dus zorg ervoor dat je deze hebt en samen met jouw ID kunt laten zien.

Voor de QR check aan de deur op zaterdag 20 november hebben we inmiddels vrijwilligers genoeg. Mocht je echter toch je steentje bij willen dragen, meld dat dan via met jouw naam, mailadres en mobiele nummer. We gaan dan kijken watwe kunnen betekenen.

Toegang rijouders:

Of er toegang verleend gaat worden aan de zogenaamde rij-ouders is nog onduidelijk. Deze vraag hebben we inmiddels bij de overheid en het NOC*NSF gesteld, maar hierop hebben we nog geen reactie mogen ontvangen. Zodra daar meer over bekend is zullen we dat melden. Want dit heeft misschien gevolgen voor de aanwezigheid van ouders tijdens de uitwedstrijden die onze teams nog mogen spelen.

Uitslag Rabo Club Support actie:

En dan ook nog een positief bericht. Zoals jullie misschien weten doen wij als OBC jaarlijks mee aan de Rabo Club Support actie. Zo ook in 2021. En er is weer massaal op OBC gestemd. Dit heeft ons als club in totaal € 488,00 opgebracht. Een bedrag waarvoor we natuurlijk weer een goede bestemming gaan vinden. Voor degene die op OBC gestemd hebben, dank je wel. Voor degene die dat niet hebben gedaan of het zijn vergeten; volgend jaar weer een nieuwe kans.

Tot zover de onderwerpen van deze nieuwsbrief. Zodra er iets bekend is over de situatie rondom de rij-ouders zullen we dit melden. Heb je zelf iets te melden, wil je iets kwijt of wil je meer inbreng hebben in jouw club? Geef dat aan. Dat kan door een bestuurslid aan te spreken of een bericht naar te sturen.

Namens het bestuur wens ik jullie sportieve wedstrijden en goede trainingen toe.

Peter de Ruiter
Voorzitter OBC