Beste OBC leden,

Zoals op 16 mei reeds aangekondigd wordt er aanstaande donderdag (16 juni) een
ALV gehouden in de kantine van sporthal de Ruivert, aanvang 19.30 uur.

De agenda voor deze avond bestaat uit de volgende onderwerpen:

- Notulen ALV okt 2021. Deze zijn te bereiken op de OBC site Notulen ALV okt 2021.
Link: Verslag van de Algemene Ledenvergadering van OBC op 9 Oktober 2021 (obcoss.nl)
- Verklaring omtrent Gedrag (VoG), vertrouwenspersonen. - Concept financieel resultaat en begroting - Kascommissie - Trainers / coaches
- Kampioenen - Investerings voorstellen (o.a Muziek-installatie, 24 sec klokken) - Consumptie bonnen externe scheidsrechters - Sponsor document - Rondvraag Bij deze worden jullie van harte uitgenodigd om bij de ALV aanwezig te zijn.