Door de Algemene Vergadering op donderdag 13 april 2006 te Oss vastgesteld. Herzien en aangepast op dinsdag 27 mei 2008 te Oss door Algemene Vergadering.

Artikel 1. Definities

 1. Zaalwachtrooster: het schema waarop de taken voor zaalwacht zijn verdeeld onder leden per wedstrijd respectievelijk scheidsrechter of tafelbezetting.
 2. Ingeroosterde: het lid dat in de originele versie van het zaalwachtrooster staat vermeld.
 3. Vervanger: het lid die in overleg met de ingeroosterde de taak overneemt.
 4. Invaller: het lid dat ter plekke de taak overneemt indien de ingeroosterde en/of vervanger niet komt opdagen.
 5. Geschorste: het lid dat voor de eerstvolgende thuiswedstrijd is geschorst.

Artikel 2. Bekendmaking van het zaalwachtrooster

 1. Elk lid ontvangt uiterlijk twee weken voor de eerstvolgende maand, een nieuw zaalwachtrooster.
 2. Het zaalwachtrooster wordt per e-mail verstuurd, tijdens een training of anderszins verspreidt.
 3. Het zaalwachtrooster wordt geplaatst op de website en in de OBC-vitrinekast in de sporthal.
 4. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van een zaalwachtrooster en/of achterhalen van eventuele taken tijdens thuisweekeinden.

Artikel 3. Verantwoordelijkheid

 1. De ingeroosterde is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de zaalwachttaken waar deze voor ingeroosterd staat.
 2. De ingeroosterde blijft verantwoordelijk indien de vervanger de taak niet uitvoert.

Artikel 4. Sanctie bij de eerste overtreding

 1. De overtreder krijgt een boete van €10,- opgelegd.
 2. De overtreder is geschorst voor de eerstvolgende thuiswedstrijd.
 3. De boete dient betaald te zijn voor het eerstvolgende thuisweekend.
 4. Als de boete niet betaald is voor het eerstvolgende thuiswedstrijd blijft de schorsing gehandhaafd en neemt het lid niet deel aan de competitie totdat de boete is voldaan.
 5. Het geschorste lid is tijdens de eerstvolgende thuiswedstrijd aanwezig bij de wedstrijd van zijn/haar team.

Artikel 5. Sanctie bij de tweede overtreding

 1. De overtreder krijgt een boete van €25,- opgelegd.
 2. De overtreder is geschorst voor de eerstvolgende thuiswedstrijd.
 3. De boete dient betaald te zijn voor het eerstvolgende thuiswedstrijd.
 4. Als de boete niet betaald is voor de eerstvolgende thuiswedstrijd blijft de schorsing gehandhaafd en neemt het lid niet deel aan de competitie totdat de boete is voldaan.
 5. Het geschorste lid is tijdens de eerstvolgende thuiswedstrijd aanwezig bij de wedstrijd van zijn/haar team.

Artikel 6. Sanctie bij de derde overtreding

 1. De overtreder krijgt een boete van €50,- opgelegd.
 2. De overtreder wordt geschorst voor alle resterende wedstrijden.
 3. De boete dient betaald te zijn voor het eerstvolgende thuisweekend.

Artikel 7. Verhoging boetes na 1 april

 1. De leden die niet komen opdagen voor hun zaalwachttaken na 1 april krijgen een boete van €50,- ongeacht het aantal overtredingen gedurende het seizoen.
 2. Indien het lid nog een thuiswedstrijd in de planning heeft, blijft de schorsing gehandhaafd voor de eerstvolgende thuiswedstrijd.
 3. Indien na 1 april het lid voor de derde keer in overtreding is, dan blijft artikel 6 van het OBC Zaalwacht Sanctiebeleid van toepassing.

Artikel 8. Opleggen boete

 1. Het bestuurd legt de boete op nadat is geconstateerd dat de zaalwachttaak niet is uitgevoerd.
 2. De overtreder ontvangt een brief met een bijgesloten factuur.
 3. De trainer van het team wordt op de hoogte gesteld van de overtreding en de schorsing.

Artikel 9. Uitvoering schorsing

 1. De zaalwacht voert controle uit op de naleving van de schorsing.
 2. De geschorste is verplicht om aanwezig te zijn bij de geschorste thuiswedstrijd(en).
 3. De geschorste blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van eventuele zaalwachttaak/taken die vallen op de datum van de schorsing(en).

Artikel 10. Beloning

 1. Indien de ingeroosterde en vervanger beide niet zijn komen opdagen voor de zaalwachttaak zal door de zaalwacht naar een invaller worden gezocht.
 2. De invaller ontvangt voor zijn inzet twee consumptiebonnen voor gebruik in de kantine van de sporthal.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Het OBC Zaalwachtrooster Sanctiebeleid treedt per 1 augustus 2008 in werking en is van toepassing op alle leden.