Statuten van Basketballvereniging OBC Statuten van Basketballvereniging OBC welke notarieel zijn vastgelegd dd. 6 september 1989.

 

Kamer van Koophandel en Fabrieken te ’s-Hertogenbosch en Omstreken, in het Verenigings- en Stichtingsregister onder nummer V 215354 dd. 11 mei 1978.

 

Vereniging: Osse Basketballvereniging O.B.C., te Oss.

 

Artikel 1: Naam, zetel en duur.

De vereniging draagt de naam Osse Basketballvereniging O.B.C. en is gevestigd te Oss. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd en wordt verder in de statuten genoemd “de vereniging”.

Artikel 2: Doel.

  1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de basketballsport en het daarmede verschaffen van een passende actieve en passieve recreatie.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  1. het deelnemen aan de competitie, georganiseerd door de Nederlandse Basketball Bond;
  2. het organiseren van basketballwedstrijden al dan niet in toernooiverband;
  3. oefening van de leden te verzorgen;
  4. de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden;

De volledige versie kunt u hier downloaden als PDF