Wie doet wat bij OBC

Voorzitter
• algemene zaken
• externe en interne communicatie
• aanspreekpunt (intern en extern)
• vergaderingen leiden
• commissies: TC, jeugdcommissie

Secretaris
• correspondentie
• verenigingsarchief
• administratieve handelingen
• commissies: redactie

Penningmeester
• beheren van de financiën
• begroting en jaarrekening
• innen en uitgeven van middelen
• Ledenadministratie OBC
• commissies: oud papier, kascommissie, activiteiten commissie

Wedstrijdsecretaris
• planning wedstrijden
• contactpersoon voor rayon
• verzorging spelerskaarten
• ledenadministratie Rayon Zuid ( ISS )
• commissies: zaalwacht

Algemeen bestuurslid
• algemene bestuurstaken
• ondersteuning dagelijks bestuur
• evt. specifieke taken